Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU (EZKS)
Kierownik
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(081) 827 28 42
Fax
(081) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

Zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik,
2. W skład Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Stanowisko pracy ds. oświaty i kadr prowadzonych jednostek
b. Stanowisko pracy ds. finansowania prowadzonych jednostek
c. Stanowisko pracy ds. kultury, kultury fizycznej i turystyki
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu EKS,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 7.

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań powiatu wynikających z:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. Nr 13, poz. 123),
f) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
g) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
h) porozumień o przyjęciu zadań zawartych przez powiat z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 309 (III piętro)


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 308 (III piętro)


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 308 (III piętro)


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Naczelnika
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 309 (III piętro)


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Z-ca Naczelnika
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 309 (III piętro)


Imię i nazwisko:

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-06-02
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20