Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
Adres komórki
ul. Lubelska 4 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(81) 827 22 60
Fax
(81) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

1. Starostwo jest aparatem pomocniczym zarządu, zapewniającym wykonywanie zadań jako organu wykonawczego powiatu opolskiego.
2. Starostwo zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną oraz kancelaryjno - biurową rady powiatu, komisji rady powiatu, zarządu i starosty.
3. Starostwo realizuje zadania własne powiatu, wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym i określone ustawami szczegółowymi oraz Statutem Powiatu Opolskiego, uchwałami rady powiatu, zarządu i zarządzeniami starosty.
4. Starostwo realizuje zadania zlecone, przekazane powiatowi z mocy ustaw oraz powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu gminnego i powiatowego, z samorządem województwa lubelskiego, a także z organami administracji rządowej.
5. Pracą starostwa kieruje starosta przy pomocy wicestarosty, członka zarządu, sekretarza i skarbnika.


Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-06-02
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20