Oświadczenia majątkowe władz Powiatu

Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia kadencji
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r
Oświadczenie majątkowe składane w związku z wyborem na Członka Zarządu
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na okoliczność wyboru
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia kadencji
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z wyborem na Członka Zarządu
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na okoliczność wyboru
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na okoliczność wyboru
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane związku z wyborem na stanowisko
Zarząd Powiatu
Korekta oświadczenia za 2018r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2014 r.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane na okoliczność wyboru