Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Informacja o zgłoszeniach budowy i robót budowlanych

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • wolno stojących kontenerowych i parterowych budynków stacji trasformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • sieci:

- elektroenergetycznych do 1 kV,

- wodociągowych, z wyjątkiem magistralnych,

- kanalizacyjnych do 1 km,

- cieplnych,

- telekomunikacyjnych,

  • pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
od do