Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Informacja o opłatach dokonywanych w Starostwie

NA KONTO STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU LUBELSKIM MOŻNA UIŚCIĆ – opłaty komunikacyjne, opłaty z najmu sal, karty wędkarskie, za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz czynności z zakresu geodezji i kartografii:

•    przelewem na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. 02 1240 5497 1111 0010 4156 3103
•    gotówką w kasie tutejszego Starostwa.

 WPŁATY DOKONYWANE NA KONTO SKARBU PAŃSTWA – wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa:

•    przelewem na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. 69 1240 5497 1111 0010 4156 3158
•    gotówką w kasie tutejszego Starostwa.

 WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ:

•    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim: PKO BP SA OPOLE LUBELSKIE 58 1020 3235 0000 5502 0007 3445
•    gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie,  parter, pok. nr 1.

 WPŁATY Z TYTUŁU WADIUM I ZABEZPIECZENIA:
•    przelewem na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220
•    gotówką w kasie tutejszego Starostwa

od do