Sekretarz

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
ANNA STOLAREK Stanowisko: Sekretarz - funkcja sprawowana od dnia 01.01.2020r.
Telefon: 81 827 61 21
Email:
Godziny przyjęć:

W godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

Sekretarz  organizuje  pracę  starostwa,  prowadzi  sprawy  powiatu powierzone przez  starostę  w  zakresie  ustalonym  przez  zarząd  oraz  zapewnia  warunki efektywnego     funkcjonowania,     sprawnego     działania     i     prawidłowego wykonywania  zadań  starostwa.  Koordynuje  i  nadzoruje  sprawy  z  zakresu wydziałów:

1)  Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.

1