Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Etatowy Członek Zarządu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Andrzej _Rozwód Stanowisko:Etatowy Członek Zarządu
29 1
STANISŁAW _CHLEBICKI Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - etatowy
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

Członek   Zarządu   wykonuje   zadania   i   kompetencje   poprzez   koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów:

1)  Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
2)  Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa,
3)  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.

30 2
MICHAŁ KRAMEK Stanowisko:Etatowy Członek Zarządu
Godziny przyjęć:

Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - etatowy
Telefon: 81 827 22 60; fax: 827 22 36
Email: sekretariat@opole.lublin.pl


Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 311

Do zakresu obowiązków Etatowego Członka Zarządu  należy w szczególności:

  • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:
  1. Wydziałem Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
  2. Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
  3. Wydziałem Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
  • Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:
  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  2. Powiatowa Biblioteka Publiczna
  3. Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski.

839 24