Etatowy Członek Zarządu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Andrzej *Rozwód Stanowisko: Etatowy Członek Zarządu
kadencja 3 [2006-2010] 1
STANISŁAW *CHLEBICKI Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - etatowy
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

Członek   Zarządu   wykonuje   zadania   i   kompetencje   poprzez   koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów:

1)  Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
2)  Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa,
3)  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.

kadencja 4 [2010-2014] 2
PAWEŁ JAN GRABEK Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - etatowy
Telefon: 81 827 22 60; fax: 827 22 36
Email:
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 311


Obowiązki:

Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje poprzez koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów:

1)  Architektury i Budownictwa,
2)  Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
3)  Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.

kadencja 5 [2014-2018] 3
MICHAŁ KRAMEK Stanowisko: Etatowy Członek Zarządu
Godziny przyjęć:

Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - etatowy
Telefon: 81 827 22 60; fax: 827 22 36
Email: sekretariat@opole.lublin.pl


Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 311


Obowiązki:

Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje poprzez koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów:

1)  Wydział Komunikacji Transportu i Drogownictwa,
2)  Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
3)  Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.


kadencja 6 [2018-2023] 4