Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Słownik skrótów

Skrót Opis
ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza
JST Jednostka Samorządu Terytorialnego