Informacja o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne

do