Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Wicestarosta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Janusz _Gąsior Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

 Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów: 
1)  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
2)  Wydział Architektury i Budownictwa.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności naleŜące do starosty.

28 1
Janusz _Gąsior Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

 Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów: 
1)  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
2)  Wydział Architektury i Budownictwa.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności naleŜące do starosty.

29 2
Janusz _Gąsior Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

 Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów: 
1)  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
2)  Wydział Architektury i Budownictwa.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności naleŜące do starosty.

30 3
Robert Józef _Dąbrowski Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów:
1)  Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
2)  Komunikacji, Transportu i Drogownictwa,
3) Geodezji, Kartografii i Katastru.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do Starosty.

500 4
Janusz _Gąsior Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

Funkcja sprawowana w okresie od 28.11.2014 rok do 16.09.2016 rok


500 5
JANUSZ RYSZARD ZŁOTUCHA Stanowisko:Wicestarosta
Godziny przyjęć:

Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Telefon: 81 827-22-60; 827-22-36
Email: sekretariat@opole.lublin.pl


Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów:
1)  Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
2)  Architektury i Budownictwa,
3) Geodezji, Kartografii i Katastru.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do Starosty.


839 73