Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Wicestarosta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Janusz _Gąsior Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

 Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów: 
1)  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
2)  Wydział Architektury i Budownictwa.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności naleŜące do starosty.

28 1
Janusz _Gąsior Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

 Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów: 
1)  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
2)  Wydział Architektury i Budownictwa.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności naleŜące do starosty.

29 2
Janusz _Gąsior Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

 Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów: 
1)  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
2)  Wydział Architektury i Budownictwa.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności naleŜące do starosty.

30 3
Robert Józef _Dąbrowski Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu


Obowiązki:

Wicestarosta    wykonuje    zadania    i    kompetencje    poprzez    koordynację i nadzorowanie spraw z zakresu wydziałów:
1)  Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
2)  Komunikacji, Transportu i Drogownictwa,
3) Geodezji, Kartografii i Katastru.

 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do Starosty.

500 4
Janusz _Gąsior Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Godziny przyjęć:

Funkcja sprawowana w okresie od 28.11.2014 rok do 16.09.2016 rok


500 5
JANUSZ RYSZARD ZŁOTUCHA Stanowisko:Wicestarosta
Godziny przyjęć:

Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu - Wicestarosta Opolski
Telefon: 81 827-22-60; 827-22-36
Email: sekretariat@opole.lublin.pl


Godziny przyjęć:

w godzinach pracy urzędu

Do zakresu obowiązków Wicestarosty należy w szczególności:

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:
 1. Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru
 2. Wydziałem Architektury i Budownictwa
 3. Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Mieniem
 • Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:
 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
 • Dokonywanie ocen okresowych kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz za zgodą Starosty w sprawach należących do zakresu działania podległych wydziałów, o ile nie są zastrzeżone dla Starosty,
 • Podpisywanie w granicach swoich uprawnień korespondencji dotyczącej zakresu działania podległych mu wydziałów,
 • Zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd i Starostę.


 W  czasie  nieobecności  starosty  jego  obowiązki  wykonuje  wicestarosta.  Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności należące do Starosty.


839 23