Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Skargi i wnioski

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 1.      Starosta, Wicestarosta lub wyznaczona przez Starostę osoba w każdy poniedziałek w godz. 900 - 1400.

2.      Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w każdy dzień w godzinach pracy Starostwa.

3.      Właściwy w sprawach przyjmowania i załatwiania (kierowania do właściwych komórek organizacyjnych) skarg i wniosków jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego.

od do