Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Starosta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

28 1
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

29 1
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

30 2
ZENON JERZY RODZIK Stanowisko:Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta Opolski
Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:

 Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Audytor Wewnętrzny
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
6)  Pion Ochrony
7)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji
8)  Koordynator ds. kongtroli Zarządczej

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.

 

 

 

500 3
DARIUSZ MAREK PIOTROWSKI Stanowisko:Starosta Opolski
Telefon:81 827 22 60
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć:

w każdy Poniedziałek w godzinach: 9:00 - 14:00


Obowiązki:  Pracą  starostwa  kieruje  starosta  przy  pomocy  wicestarosty,  członka  zarządu, sekretarza i skarbnika.  

 Starosta nadzoruje sprawy z zakresu wydziałów i samodzielnych stanowisk:
1)  Audytor Wewnętrzny
2)  Zespołu Radców Prawnych,
3)  Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
4)  Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli,
5)  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
6)  Pion Ochrony
7)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji
8)  Koordynator ds. kongtroli Zarządczej

 W  ramach  posiadanych  kompetencji  starosta może upoważnić wicestarostę, etatowego  członka  zarządu,  sekretarza,  skarbnika,  naczelników  wydziałów, oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Starosta   jest   zwierzchnikiem   służbowym   wszystkich   pracowników   starostwa i kierowników   jednostek   organizacyjnych   powiatu   oraz   powiatowych   służb, inspekcji i straży.


839 4