Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, o których mowa w art 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych ososbowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922

od do