Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI MIENIEM (IGM)
Kierownik
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(081) 827 61 22
Fax
(081) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

 1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik,
2. W skład Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji, zamówień publicznych i programów pomocowych,
b. Stanowisko pracy ds. zasobu nieruchomości Powiatu Opolskiego i trwałego zarządu,
c. Stanowisko pracy ds. zasobu skarbu państwa, regulacji stanów prawnych, wywłaszczeń nieruchomości i użytkowania wieczystego,
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu IGM,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 10.  

Do zadań Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem należy w szczególności:
1. wykonywanie zadań powiatu wynikających z:
a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (DzU z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 z późn. zm.),
2. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieniem powiatu,
3. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych i inwestycji,
4. prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania środków z programów pomocowych,
5. prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU Nr 71, poz. 733).

Opracowuje strategie rozwoju powiatu, prowadzi powiatowe inwestycje, koordynuje współpracę zagraniczną oraz prowadzi sprawy związane z wydaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 312


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 312


Imię i nazwisko:

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-07-21
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20