Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW (RK)
Kierownik
Adres komórki
Urzęduje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole Lubelskie w każdy poniedziałek w godzinach 7:15 - 15:15 w pokoju nr 307 (I piętro).
Telefon
(081) 827 61 24
Fax
(081) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

1)     Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
a)      wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 184z późn. zm.),
b)     zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
c)     składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
d)     występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów.

W znakowaniu spraw Powiatowy Rzecznik Konsumentów używa symbolu RK.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 307, III piętro


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-06-02
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20