Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ŚRODOWISKA (RLŚ)
Kierownik
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(081) 827 61 13
Fax
(081) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej. 

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik,
2. W skład Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej,
b. Stanowisko pracy ds. ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego,
c. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki leśnej – inspektorzy terenowi,
d. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. środowiska i gospodarki odpadami,
e. Stanowisko pracy ds. geologii i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu RLŚ,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 9.

Do zadań Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska należy w szczególności:
1.wykonywanie zadań powiatu wynikających z :
a) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (DzU z 1999 r. Nr 66, poz.750 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2004 r. Nr 92, poz.880),
f) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),
g) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.-Prawo geologiczne i górnicze (DzU Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
h) ustawy z dnia 13 października 1995 r.-Prawo łowieckie (DzU z 2002 r. Nr 42, poz. 372 z późn. zm.)
i) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.),
j) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (DzU z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 z późn. zm.),
k) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.),
l) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.),
m) ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2003 r. Nr 46. poz. 392)
n) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2273)


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 102


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 103


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 102


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 102


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 103


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Okres obejmowania stanowiska:
od 2012-11-20 do 2014-11-20

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Naczelnika Wydziału
Okres obejmowania stanowiska:
od 2012-11-20
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 102


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Okres obejmowania stanowiska:
od 2015-11-17

Imię i nazwisko:

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-07-21
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20