Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (AB)
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(081) 827 27 07
(081) 827 61 09
Fax
(081) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

Wydaje postanowienia w sprawach odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych, wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektów budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń budowy i wykonania robót budowlanych.

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik,
2. W skład Wydziału Architektury i Budownictwa wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno – budowlanej,
b. Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjno-biurowej.
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu AB,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 4

 

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań powiatu wynikających z:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.  Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.  z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
e) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
f) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.).

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 2 (parter)


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 4 (parter)


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 5 (parter)


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 4 (parter)


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 5 (parter)


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Okres obejmowania stanowiska:
od 2015-04-01

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-06-02
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20