Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH (RP)
Kierownik
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(081) 827 61 24
Fax
(081) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

Pracą Zespołu kieruje Radca Prawny - Koordynator.

W skład Zespołu Radców Prawnych wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Stanowisko pracy - radca prawny.

W znakowaniu spraw Zespół używa symbolu RP.

Schemat struktury organizacyjnej Zespołu przedstawia załącznik Nr 12.

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:
1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych,
2. obsługa prawna starosty, zarządu i rady powiatu,
3. opiniowanie umów i porozumień,
4. prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych,
5. prowadzenie spraw związanych z uchyleniem uchwał rady powiatu wraz z zastępstwem procesowym przed sądami administracyjnymi,
6. zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
7. wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
8. udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania rady powiatu, starosty, zarządu, wydziałów starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu,
9. wydawanie opinii prawnych w zakresie spraw majątkowych
10. inne czynności przewidziane w przepisach dotyczących obsługi prawnej.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radca Prawny
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 307 (III piętro)


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Radca
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 103


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2012-11-20
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20