Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA (KTD)
Kierownik
Adres komórki
Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
Telefon
(81) 827 61 11- Naczelnik Wydziału, pok. 105
(81) 827 22 13 - rejestracja pojazdów, pok. 107
(81) 827 61 10 - transport, pok. 107
Fax
(81) 827 22 36
Email

Informacje dodatkowe

Załatwia sprawy związane z rejestracja pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnego lub regularnego specjalnego transportu drogowego osób oraz zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 

Przyjęcia interesantów:

- codziennie 8:00 - 14:00,

1. Pracą Wydziału Kieruje Naczelnik,
2. W skład Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. praw jazdy i ewidencjonowania kierowców
b. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. przyjmowania wniosków i rejestracji pojazdów
c. Stanowisko pracy ds. drogownictwa
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu KTD,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 6.

Do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa należy w szczególności:
1. wykonywanie zadań powiatu wynikających z:
a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.),
b. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.),
c. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2001 r. nr 125, późn. 1371),
2. nadzór nad prawidłowością wykonywanych zadań przez stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

101


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 104

Obowiązki:

wydawanie praw jazdy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 107

Obowiązki:

ewidencja pojazdów


Imię i nazwisko:
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 107

Obowiązki:

ewidencja pojazdów


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Pomoc administracyjna
Godziny przyjęć i nr pokoju:

105


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Naczelnika Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

105


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 104

Obowiązki:

wydawanie praw jazdy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 105


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 107

Obowiązki:

ewidencja pojazdów


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 107

Obowiązki:

ewidencja pojazdów


(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 107

Obowiązki:

ewidencja pojazdów


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 104

Obowiązki:

wydawanie praw jazdy


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-07-21
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20