Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
JSON XML

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU (GKK)
Kierownik
Adres komórki

Przemysłowa 4, 24-300 Opole Lubelskie

Telefon
(081) 827 21 28
Fax
(081) 827 21 28
Email

Informacje dodatkowe

1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik – Geodeta Powiatowy,
2. W skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wchodzą następujące stanowiska pracy:
a. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. geodezji i kartografii
b. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. katastru nieruchomości i powszechnej taksacji nieruchomości
c. Stanowisko pracy ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów i obsługi kancelaryjno-biurowej
d. Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1) Kierownik referatu
a) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
2) Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
3. W znakowaniu spraw Wydział używa symbolu GKK,
4. Schemat struktury organizacyjnej Wydziału przedstawia załącznik Nr 5.

1. Do zadań Wydziału Geodezji należy w szczególności wykonywanie zadań powiatu wynikających z:
a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2000 r. Nr 100, poz.1086 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (DzU z 2003 r. Nr 178, poz.1749 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU z 1995 r. Nr 88, poz.439 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (DzU z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2001 r. Nr124, poz.1361 z późn. zm.).


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 2


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Okres obejmowania stanowiska:
od 2014-02-24
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 4

Obowiązki:

KASA


Imię i nazwisko:
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 2


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 7


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 6

Obowiązki:

ewidencja gruntów Gminy Karczmiska i Łaziska


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Pomoc administracyjna
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 4


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 4

Obowiązki:

ewidencja gruntów gmin: Chodel i Wilków


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 6

Obowiązki:

ewidencja gruntów miasta i gminy Opole Lubelskie


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 2

Obowiązki:

ewidencja gruntów miasta i gminy Józefów nad Wisłą


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca naczelnika

(Pokaż pracowników archiwalnych)

Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Obowiązki:

ewidencja gruntów miasta i gminy Opole Lubelskie


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 8

Obowiązki:

ewidencja gruntów miasta i gminy Poniatowa


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Stankiewicz Henryk
Data wytworzenia informacji:
2008-07-21
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
2012-11-20